Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dokument PZ

jakub.brandt

PZ, dokumentJednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów na magazynach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych jest dokument PZ (przyjęcie towaru z zewnątrz). Ma on za zadanie dokumentowanie jaki towar, w jakiej ilości i wartości oraz skąd został dostarczony.

Tak naprawdę każdy logistyk powinien umieć wypełniać tego typu dokument. Jest to jedno z łatwiejszych pokwitowań stosowanych w przedsiębiorstwach. Poszczególne egzemplarze mogą różnić się nieco od siebie układem, lecz każdy musi zawierać następujące informacje:

 • Numer kolejny dokumentu (Jest to numer niepowtarzalny w danym przedsiębiorstwie. Przykładowy układ: PZ/001/123)
 • Datę wystawienia
 • Datę przyjęcia towaru
 • Oznaczenie towaru (tak zwany indeks materiałowy. W zależności od firmy dostarczanemu towarowi można nadać numer identyfikacyjny, po którym będzie można rozpoznać daną serię ładunkową)
 • Cenę jednostkową
 • Wartość przyjmowanego towaru (Mnożymy cenę jednostkową razy ilość danego towaru)
 • Ilość przyjętego towaru
 • Dane dostawcy oraz dane odbiorcy
 • Podpis wystawiającego fakturę
 • Podpis dostawcy
 • Podpis odbiorcy (zazwyczaj jest taki sam jak podpis wystawiającego dokument)

Ważną informacją jest fakt, że w momencie wystawiania dokumentu PZ, zapisujemy kwoty za poszczególne wyroby bez podatku VAT.

Jeśli wraz z dokumentem PZ została wystawiona faktura VAT, jej numer oraz datę również należy wpisać w odpowiednim miejscu.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci