Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dokument WZ

jakub.brandt

wz, dokumentDokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz).

Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ, ponieważ musi zawierać niemal identyczne dane, a są nimi:

  • Numer kolejny dokumentu - przykładowy wzór: WZ/001/123
  • Data wystawienia
  • Data wydania towaru
  • Oznaczenie towaru - indywidualny numer nadawany danej serii towarów
  • Cena jednostkowa
  • Ilość wydanego towaru
  • Wartość wydanego towaru - mnożymy cenę jednostkową razy ilość wydanego danego towaru
  • Dane dostawcy
  • Dane odbiorcy
  • Podpis osoby wystawiającej dokument

Podobnie jak było to w przypadku dokumentu PZ, ceny w dokumencie WZ podawane są bez naliczonego podatku VAT, a egzemplarz przeznaczony jest dla przedsiębiorstwa sprzedającego wyrób na dowód wydania towaru przewoźnikowi.

Jeśli na wydawane towary została sporządzona faktura, jej numer oraz datę wystawienia należy również zapisać na dokumencie WZ, w wyznaczonym miejscu.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci