Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Dokument WZ

jakub.brandt

wz, dokumentDokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz).

Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ, ponieważ musi zawierać niemal identyczne dane, a są nimi:

  • Numer kolejny dokumentu - przykładowy wzór: WZ/001/123
  • Data wystawienia
  • Data wydania towaru
  • Oznaczenie towaru - indywidualny numer nadawany danej serii towarów
  • Cena jednostkowa
  • Ilość wydanego towaru
  • Wartość wydanego towaru - mnożymy cenę jednostkową razy ilość wydanego danego towaru
  • Dane dostawcy
  • Dane odbiorcy
  • Podpis osoby wystawiającej dokument

Podobnie jak było to w przypadku dokumentu PZ, ceny w dokumencie WZ podawane są bez naliczonego podatku VAT, a egzemplarz przeznaczony jest dla przedsiębiorstwa sprzedającego wyrób na dowód wydania towaru przewoźnikowi.

Jeśli na wydawane towary została sporządzona faktura, jej numer oraz datę wystawienia należy również zapisać na dokumencie WZ, w wyznaczonym miejscu.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci