Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Etapy badania statystycznego

jakub.brandt

zbiorowość statystyczna, badanie statystyczne, etapy

Aby badanie statystyczne zostało odpowiednio przeprowadzone, a jego wyniki były jasne i proste do przeanalizowania musi zostać zachowana pewna chronologia.

1. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest określenie celu badania, czyli sprecyzowanie problemu, który ma być rozwiązany dzięki uzyskaniu informacji pochodzących z badania statystycznego.

2. Po określeniu celu badania, należy określić przedmiot badania, czyli zbiorowość i jednostkę statystyczną. Jednostka powinna być określona pod względem rzeczywistym, czasowym i terytorialnym.

3. Kolejną czynnością, którą należy wykonać w ramach etapu przygotowania badania statystycznego jest ustalenie zakresu badania, czyli dokonanie wyboru cech statystycznych, które będą podlegały obserwacji.

4. Następnie należy dokonać wyboru metody badania statystycznego.

5. Wykonanie wyżej wymienionych czynności umożliwia sporządzenie planu badania statystycznego (harmonogramu).

Oprócz harmonogramu konieczne jest określenie planowanych kosztów każdej z czynności.

6. Następne czynności w przygotowaniu badania statystycznego są związane z przygotowaniem schematów tablic wynikowych oraz formularzy i instrukcji statystycznych.

7. Ostatnią z czynności w ramach przygotowania badania statystycznego jest przeszkolenie osób prowadzących obserwację statystyczną.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci