Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jednostka sprawozdawcza

jakub.brandt

jednostkaJednostka sprawozdawcza jest to podmiot, który przekazuje informacje o jednostkach statystycznych do instytucji organizującej badanie.

Jednostki sprawozdawcze muszą także być przygotowane pod względem organizacyjnym, naukowym i technicznym do gromadzenia i przechowywania danych.

Cecha statystyczna (zmienna) to właściwość jednostek statystycznych, która powoduje ich zróżnicowanie. U różnych jednostek statystycznych cecha może przyjmować różne warianty (wartości, odmiany).

Przykład: W zbiorowości statystycznej, jaką jest klasa, można zbierać informacje na temat wzrostu poszczególnych uczniów. Cechą w tym badaniu będzie wzrost, a wartościami cech- wymiary w centymetrach. Jednostką statystyczną przeprowadzającą badanie będzie w tym przypadku wychowawca klasy przeprowadzający badanie.

Rozróżnia się cechy statystyczne mierzalne (ilość) i niemierzalne (jakość). Cechy mierzalne (wymierne) można wyrazić za pomocą liczb, np. pensja pracownika, czy ilość sprzedanych wyrobów w ciągu roku. Cechy niemierzalne (niewymierne) są wyrażone opisowo, np. stan cywilny, płeć, wykształcenie.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci