Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Statystyka

jakub.brandt

statystyka2

Słowo "statystyka" może być stosowane do oznaczenia czynności polegających na zbieraniu i opracowaniu danych liczbowych, jednak w tym znaczeniu jest ono stosowane bardzo rzadko.

Znacznie częściej słowa "statystyka" używa się do określenia zbiorów informacji liczbowych na temat jakiegoś zjawiska, najczęściej w postaci tablic lub wykresów.

Przykład: Sporządzone przez wychowawcę klasy zestawienie dotyczące nieobecności uczniów klasy I technikum w pierwszym semestrze roku szkolnego może być nazwane statystyką absencji chorobowej uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15.

Najczęściej słowo "statystyka" jest stosowane do określenia nauki społeczno-ekonomicznej posiadającej określony przedmiot badania i wykorzystującej określone metody badania.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci