Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Systemy logistyczne

jakub.brandt

systemy lgistyczneAby przedsiębiorstwa funkcjonowały sprawnie i bardziej efektywnie, firmy korzystają z tak zwanych systemów informacyjnych. Wśród najpopularniejszych z nich rozróżniamy:

ERP- planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system obejmujący proces zamawiania, wytwarzania i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa i obejmuje:

  • Obsługę klienta
  • Wytwarzanie
  • Finanse
  • Integrację w ramach łańcucha logistycznego

Stanowi fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa, integruje najważniejsze procesy w nim zachodzące, śledzi dane finansowe oraz informacje dotyczące zasobów ludzkich i procesów produkcyjnych.

LRP- jego zadaniem jest obniżenie poziomu zasobów w łańcuchu poprzez możliwość dokonywania na bieżąco prognoz popytu. Pomaga odpowiedzieć na pytanie "jak dostarczyć oczekiwane przez klientów produkty w określonym czasie i przy jak najniższych kosztach."

MRP- planowanie potrzeb materiałowych na podstawie harmonogramu produkcji. Bieżące prognozy popytu są sumowane, co pozwala określić zapasy pozostające do dyspozycji oraz zapotrzebowanie na materiały. Jego celem jest minimalizowanie zapasów zaopatrzeniowych.

MRP II- projektuje niezbędny poziom zatrudnienia, zdolności produkcyjnej oraz przepływy finansowe potrzebne do prowadzenia działalności w oparciu o prognozy sprzedaży i przyjęte zamówienia. Celem MRP II stało się umożliwienie przedsiębiorstwu sprawnego i szybkiego reagowania na potrzeby klientów przy obniżeniu poziomu zapasu.

DRP- umożliwia przedsiębiorstwom szybką reakcję na zmiany popytu. Zsumowane wielkości popytu z poszczególnych centrów dystrybucji tworzą harmonogram popytu na zapas w danym okresie. Jego celem jest zredukowanie poziomu zapasów wyrobów gotowych i usprawnienie działania centrów dystrybucji.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci