Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Tranzyt

jakub.brandt

tranzytTranzyt to procedura pozwalająca na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca, znajdującego się na polskim obszarze celnym, towarów niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przewozowym i środkom polityki handlowej.

Tranzyt bezpośredni- ma miejsce, gdy ładunek obcy jest przewożony przez terytorium kraju tranzytowego bez prawa składowania, przeładunku i zmiany środka transportu.

Tranzyt pośredni- występuje, gdy przewożone ładunki obce składowane są przez pewien czas na terytorium kraju tranzytowego. Mogą być one podzielone na mniejsze partie lub dokonuje się zmiany sposobu przewozu.

Kraj tranzytowy- to państwo, przez które dokonywane są przewozy tranzytowe.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci