Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Zbiorowość statystyczna

jakub.brandt

zbiorowośćKażde badanie statystyczne jest przeprowadzane na pewnej społeczności, którą można sklasyfikować na kilka sposobów:

Zbiorowość statystyczna skończona- ma skończoną liczbę jednostek, np. 50 film farmaceutycznych.

Zbiorowość statystyczna nieskończona- ma nieskończoną lub niemożliwą do ustalenia liczbę jednostek statystycznych, np. klienci odwiedzający centrum handlowe w ciągu ostatniego roku.

Zbiorowość statystyczna jednowymiarowa- badanie są przeprowadzane ze względu na jedną cechę, np. firmy cateringowe badane ze względu na wielkość obrotów.

Zbiorowość statystyczna wielowymiarowa- badana jednocześnie ze względu na kilka cech np. firmy farmakologiczne, w których badamy zależności wielkości obrotów od liczby przedstawicieli handlowych.

Zbiorowość statystyczna względnie jednolita- jej jednostki mało różnią się własnościami, np. zbiorowość gospodarstw 2-osobowych badana ze względu na tygodniowe wydatki na żywność.

Zbiorowość statystyczna niejednolita- jej jednostki wyraźnie różnią się własnościami, np. różnej wielości gospodarstwa badane ze względu na miesięczne zużycie energii elektrycznej.

Zbiorowość statystyczna statyczna- wszystkie jednostki statystyczne pochodzą z tego samego okresu, np. firmy zarejestrowane w 2014 roku.

Zbiorowość statystyczna dynamiczna- jednostki statystyczne pochodzą z różnych okresów, np. kolejne sesje giełdowe w październiku i listopadzie 2014 roku. Porównywane wyniki dotyczą 2 okresów, października i listopada.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci