Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zbiorowość statystyczna

jakub.brandt

zbiorowośćKażde badanie statystyczne jest przeprowadzane na pewnej społeczności, którą można sklasyfikować na kilka sposobów:

Zbiorowość statystyczna skończona- ma skończoną liczbę jednostek, np. 50 film farmaceutycznych.

Zbiorowość statystyczna nieskończona- ma nieskończoną lub niemożliwą do ustalenia liczbę jednostek statystycznych, np. klienci odwiedzający centrum handlowe w ciągu ostatniego roku.

Zbiorowość statystyczna jednowymiarowa- badanie są przeprowadzane ze względu na jedną cechę, np. firmy cateringowe badane ze względu na wielkość obrotów.

Zbiorowość statystyczna wielowymiarowa- badana jednocześnie ze względu na kilka cech np. firmy farmakologiczne, w których badamy zależności wielkości obrotów od liczby przedstawicieli handlowych.

Zbiorowość statystyczna względnie jednolita- jej jednostki mało różnią się własnościami, np. zbiorowość gospodarstw 2-osobowych badana ze względu na tygodniowe wydatki na żywność.

Zbiorowość statystyczna niejednolita- jej jednostki wyraźnie różnią się własnościami, np. różnej wielości gospodarstwa badane ze względu na miesięczne zużycie energii elektrycznej.

Zbiorowość statystyczna statyczna- wszystkie jednostki statystyczne pochodzą z tego samego okresu, np. firmy zarejestrowane w 2014 roku.

Zbiorowość statystyczna dynamiczna- jednostki statystyczne pochodzą z różnych okresów, np. kolejne sesje giełdowe w październiku i listopadzie 2014 roku. Porównywane wyniki dotyczą 2 okresów, października i listopada.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci