Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zjawiska jednostkowe i masowe

jakub.brandt

statystyka1W statystyce rozróżniamy dwa rodzaje zjawisk. Różnią się one od siebie częstotliwością występowania danego zdarzenia.

Zjawiska jednostkowe- to pojedyncze lub bardzo rzadko występujące zdarzenia, np. bitwa pod Grunwaldem, czy same 5 ze sprawdzianu.

Zjawiska masowe- to zdarzenia, które często się zdarzają, np. nieprzygotowanie do zajęć z matematyki.

PRZYKŁAD: Zawarcie związku małżeńskiego przez Adama i Ewę jest dla nich wydarzeniem jednostkowym, natomiast dla kościoła jest to wydarzenie masowe.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci