Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Klasyfikacja statków według rodzaju ładunków

jakub.brandt

podział statkówKażdy statek przeznaczony jest do przewozów innego ładunku. W tym artykule poznamy statki, które są najczęściej wykorzystywane w przemieszczaniu towarów.

a) Drobnicowiec- przewozi ładunki w niewielkich partiach. Jest stosowany przy żegludze liniowej (transport odbywa się regularnie pomiędzy tymi samymi portami).

b) Drobnicowce wielozadaniowe- łączą w jednej konstrukcji zalety drobnicowca konwencjonalnego, kontenerowca i statku do przewozu ładunków szczególnie ciężkich. Są często wyposażone w urządzenia przeładunkowe o dużym udźwigu.

c) Kontenerowce- służą do przewozu standardowych kontenerów morskich, 20 lub 40- stopowych. Kontenery układane są w warstwach, z których 3-6 mieści się pod pokładem, a 3-6 ponad pokładem.

d) Chłodnikowiec- statek, którego pomieszczenia ładunkowe są w większości przystosowane do przewozu ładunków wymagających niskich temperatur.

e) Statek roro- w tego typu statkach przoduje zasada poziomego składowania. Może przewozić na przykład samochody.

f) Masowce- statki do przewozu suchych ładunków masowych, np. rud żelaza, węgla, zbóż.

g) Rudowce, cementowce, węglowce, Bydłowce, Drewnowce- statki specjalistyczne. Są przystosowane tylko i wyłącznie do przewozu wcześniej wspomnianych ładunków.

h) Masowce kombinowane- są przystosowane do przewozu ładunków masowych suchych i płynnych. Mogą przewozić kilka rodzajów ładunków.

i) Zbiornikowce- statki do przewozu ropy naftowej i jej pochodnych, gazu w stanie płynnym, chemikaliów, olejów, soków, wina.

j) Tankowce- służą do przewozu ropy naftowej.

k) Produktowce- skomplikowane konstrukcje mające możliwość segregacji czterech lub więcej rafinacji ropy naftowej.

l) Chemikaliowiec- służy do obsługi przewozów płynnych chemikaliów (amoniak, lateks, kwas siarkowy), które można uznać za ładunki niebezpieczne.

ł) Gazowce- statki do przewozu gazu w stanie skroplonym. Posiadają najdroższą i najbardziej skomplikowaną konstrukcję.

m) Statki specjalistyczne- statki przystosowane do przewożenia jednego konkretnego ładunku płynnego (wina, soku, olejów, wody)

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci