Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

jakub.brandt

CMR, list przewozowyList przewozowy jest dowodem zawarcia umowy o przewóz ładunku pomiędzy przewoźnikiem, a dostawcą towaru w momencie przekazania pierwszego egzemplarza listu podpisanego przez kierowcę.

List przewozowy wystawia przewoźnik, a nadawca wypełnia odpowiednie rubryki. Jeden zestaw listów przewozowych składa się z czterech egzemplarzy. Są one przeznaczone dla:

 • Nadawcy (czerwony)
 • Odbiorcy (niebieski)
 • Przewoźnika (zielony)
 • Kontroli (czarny)

Odbiorca kwituje odbiór towaru na dokumencie, który przeznaczony jest dla przewoźnika.

Poprawność wypełnienia listu przewozowego leży w intencji nadawcy i przewoźnika.

 • Nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógł ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych.
 • Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest zobowiązany sprawdzić dokładność danych listu przewozowego dotyczących liczby sztuk, cech towaru, widocznego stanu towaru i jego opakowania.
 • W przypadku braku innego dokumentu, list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika.
 • Przewoźnik musi być poinformowany o specyfice przewozu towaru, a więc musi wiedzieć na co wrażliwy jest przewożony ładunek, np. na wstrząsy, wilgotność, czy wysoką temperaturę.

Uprawnienia nadawcy:

 • Rozporządzanie towarem do momentu, gdy drugi egzemplarz listu przewozowego został wydany odbiorcy.
 • Rozporządzanie towarem już od momentu załadunku, jeżeli zostało to wyszczególnione w liście przewozowym.
 • Zarządzanie wydaniem przesyłki innej osobie, ale ta osoba nie może wyznaczyć innych odbiorców.
 • Żądanie okazania pierwszego egzemplarza listu przewozowego.
 • Pozostawienie towaru, jeśli w miejscu dostawy powstaną przeszkody w jego wydaniu.
 • Przystąpienie do sprzedaży towaru, jeśli zaczyna się on psuć.

Funkcja dowodowa listu przewozowego:

 • Dowód zawarcia umowy przewozu
 • Fakt przejęcia towaru przez przewoźnika
 • Stwierdza stan faktyczny towaru i jego opakowania
 • Stwierdza fakt wykonania przewozu

Funkcja legitymacyjna:

 • Legitymacja osoby uprawnionej
 • Pozwala na wydanie przewoźnikowi instrukcji i zmianę umowy przewozu
 • Legitymacja do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika
 • Nie legitymuje do odbioru

Funkcja instrukcyjna:

 • Zawiera wskazówki dla przewoźnika

Funkcja informacyjna:

 • Zawiera informacje o treści umowy przewozu

Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest zobowiązany sprawdzić:

 • Dokładność danych listu przewozowego, dotyczących ilości sztuk, jak również ich cech i numerów
 • Widoczny stan towaru i jego opakowania

Nadawca ma prawo żądać sprawdzenia przez przewoźnika wagi brutto, albo inaczej wyrażonej ilości towaru (np. sztuki).

W przypadku zastrzeżeń, przewoźnik powinien:

 • zabezpieczyć dowody (zdjęcia, film, protokół)
 • Uzależnić podjęcie przewozu od umieszczenia odpowiednich informacji w liście przewozowym lub oświadczeniu

Nadawca odpowiada za szkody wynikłe z:

 • Wadliwego opakowania
 • Braku, niedostateczności lub nieprawidłowości dokumentów i informacji

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci