Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Koszty logistyczne- wzory

jakub.brandt

przekrój_kosztów_logistyki1. Aby obliczyć wskaźnik kosztów logistyki, należy skorzystać z poniższego wzoru:

Wkl = Kl / Kcp * 100 [%]

WklWskaźnik kosztów logistyki

KlKoszt logistyki

Kcpkoszty całkowite przedsiębiorstwa

2. Aby obliczyć globalne koszty logistyki należy skorzystać z poniższego wzoru:

GKL = Km + Kt + Kzp + Kzpr + Ksi + Kuz

GKL- Globalne koszty logistyki

Km- Koszty magazynowania

Kt- Koszty transportu

Kzp- Koszty zarządzania przepływami

Kzpr- Koszty zarządzania produkcją

Ksi- Koszty systemów informacyjnych

Kuz- Koszty utrzymania zapasów

3. Aby obliczyć koszty logistyki łańcucha dostaw należy skorzystać z poniższego wzoru:

LKCZŁD = LKCZ+ LKCZP + LKCZD

LKCZŁD- koszty logistyki łańcucha dostaw

LKCZZ- koszty logistyki zaopatrzenia

LKCZP- koszty logistyki produkcji

LKCZD- koszty logistyki dystrybucji

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci