Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Obliczanie przepustowości transportu

jakub.brandt

droga, autostrada, przepustowość

Jednym z ważniejszych zadań czekających na logistyka w firmie transportowej jest obliczanie przepustowości dróg. Pomoże to przedsiębiorstwu jak najlepiej zaplanować trasę przewozu oraz ustalić maksymalny przepływ sieci na danej trasie.

Załóżmy, że jedziemy trasą z Zakopanego do Gdańska. Po drodze przejeżdżamy przez 4 magazyny, na których zabieramy potrzebne towary. Między zakładem produkcyjnym, a magazynem I, przepustowość wynosi 40, między I, a II magazynem wartość ta osiąga 50, między II, a III jest to już 70, między III, a IV wynosi ona 40, a między IV, a punktem sprzedaży przepustowość wynosi 60.

Być może łatwiej będzie przedstawić to na rysunku:

Przepustowość

Kiedy mamy tak ułożony rysunek poglądowy, przechodzimy do prostych obliczeń. Na przedstawionym schemacie najmniejszą przepustowością jest wartość 40. A zatem od każdej widocznej liczby odejmujemy 40 i wychodzi nam:

40-40=0

50-40=10

70-40=30

40-40=0

60-40=20

Teraz najmniejszą liczbą (oprócz zera) jest 10, a zatem od kolejnych liczb odejmujemy tym razem 10 i otrzymujemy:

0

10-10=0

30-10=20

0

20-10=10

Znów najmniejszą liczbą jest dziesięć, więc znów od otrzymanych wartości odejmujemy 10:

0

0

20-10=10

0

10-10=0

Teraz pozostała nam już tylko jedna liczba, więc przechodzimy do ostatniego punktu. Na trasie pierwotnej najmniejszą wartością było 40. Po pierwszym odjęciu, najmniejszą liczbą było 10, po drugim odjęciu, 10 i po ostatnim również 10. Teraz wystarczy, że wszystkie te najmniejsze liczby po kolejnych odjęciach pododajemy i otrzymamy maksymalny przepływ w sieci na trasie Zakopane-Gdańsk.

40+10+10+10= 70 - Maksymalny przepływ w sieci wynosi 70.

Taka metoda liczenia najlepiej sprawdza się wówczas, gdy mamy kilka wariantów trasy, a naszym zadaniem jest wybranie tej o największym przepływie.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci