Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Inspekcja Transportu Drogowego

jakub.brandt

ITD, Inspekcja Transportu Drogowego, Prawo transportowe

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja utworzona w 2001 roku na podstawie ustawy o transporcie drogowym w celu kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie:

 • Przewozu międzynarodowego
 • Przewozu międzynarodowego zarobkowego, z wyjątkiem pojazdów do 3,5 ton i samochodów do 9 osób wraz z kierowcą.

1. Uprawnienia inspektorów:

 • Nakładanie mandatów
 • Kierowanie ruchem
 • Zatrzymywanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych
 • Poruszanie się pojazdami uprzywilejowanymi
 • Funkcjonariuszom przysługuje ochrona

2. Główne cele inspekcji:

 • Przeciwdziałanie degradacji dróg
 • Zapobieganie nieuczciwej konkurencji
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Eliminacja zjawisk patologicznych
 • Współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i Zarządcami Dróg Publicznych

3. ITD jest kierowana przez:

 • Głównego Inspektora Drogowego
 • Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogoweg

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci