Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Inspekcja Transportu Drogowego

jakub.brandt

ITD, Inspekcja Transportu Drogowego, Prawo transportowe

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja utworzona w 2001 roku na podstawie ustawy o transporcie drogowym w celu kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie:

 • Przewozu międzynarodowego
 • Przewozu międzynarodowego zarobkowego, z wyjątkiem pojazdów do 3,5 ton i samochodów do 9 osób wraz z kierowcą.

1. Uprawnienia inspektorów:

 • Nakładanie mandatów
 • Kierowanie ruchem
 • Zatrzymywanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych
 • Poruszanie się pojazdami uprzywilejowanymi
 • Funkcjonariuszom przysługuje ochrona

2. Główne cele inspekcji:

 • Przeciwdziałanie degradacji dróg
 • Zapobieganie nieuczciwej konkurencji
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Eliminacja zjawisk patologicznych
 • Współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i Zarządcami Dróg Publicznych

3. ITD jest kierowana przez:

 • Głównego Inspektora Drogowego
 • Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogoweg

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci