Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Umowy przewozowe

jakub.brandt

transport, umowy przewozoweWedług kodeksu cywilnego (Art. 774) przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Stosuje się ją do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu, tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany innymi przepisami (posiłkowy charakter Kodeksu Cywilnego).

1. Cechy umowy przewozu:

 • Odpłatna
 • Zobowiązanie wzajemne (obie strony mają odpowiednie obowiązki)
 • Umowa rezultatu (dokonanie przewozu)

2. Strony umowy przewozu:

 • Przewoźnik- przedsiębiorca
 • Klient- wysyłający lub podróżny

3. Przewóz osób: obowiązki przewoźnika:

 • Przewiezienie osób lub rzeczy w sposób bezpieczny, higieniczny i przy zachowaniu niezbędnych wygód

4. Przewóz rzeczy: obowiązki wysyłającego:

 • Podać adres swój oraz odbiorcy
 • Wycenić wartość rzeczy
 • Odpowiednio oznaczyć przesyłkę
 • Wystawić list przewozowy

5. Przewóz rzeczy: obowiązek przewoźnika:

 • Dokonać bezpiecznego transportu

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci