Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Umowy przewozowe

jakub.brandt

transport, umowy przewozoweWedług kodeksu cywilnego (Art. 774) przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Stosuje się ją do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu, tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany innymi przepisami (posiłkowy charakter Kodeksu Cywilnego).

1. Cechy umowy przewozu:

 • Odpłatna
 • Zobowiązanie wzajemne (obie strony mają odpowiednie obowiązki)
 • Umowa rezultatu (dokonanie przewozu)

2. Strony umowy przewozu:

 • Przewoźnik- przedsiębiorca
 • Klient- wysyłający lub podróżny

3. Przewóz osób: obowiązki przewoźnika:

 • Przewiezienie osób lub rzeczy w sposób bezpieczny, higieniczny i przy zachowaniu niezbędnych wygód

4. Przewóz rzeczy: obowiązki wysyłającego:

 • Podać adres swój oraz odbiorcy
 • Wycenić wartość rzeczy
 • Odpowiednio oznaczyć przesyłkę
 • Wystawić list przewozowy

5. Przewóz rzeczy: obowiązek przewoźnika:

 • Dokonać bezpiecznego transportu

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci