Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Funkcjonowanie jednostek administracyjnych

jakub.brandt

firma, jednostki administracyjne

Administracja publiczna to trwała działalność mająca na celu załatwienie spraw należących do państwa.

1. Administracja rządowa- jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne ograny władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji krajowych i terenowych realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.

2. Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym:

 • Aparat administracyjny
 • Organy administracyjne
 • Kompetencje administracyjne
 • Bezosobowość administracyjna
 • Zawodowość administracyjna

Administracja rządowa działa w dwóch sferach: politycznej i wykonawczej.

3. Działalność administracji rządowej sprowadza się do:

 • Działań organizatorskich- mających na celu bezpośrednie stworzenie warunków do rozwiązania danego problemu oraz wdrożenie czynności realizujących cele określone w przepisach prawnych.
 • Działań kontrolno-nadzorczych- które oznaczają ingerowanie antycypacyjne w przebieg działalności osób lub podmiotów zbiorowych.
 • Działań prognostycznych i planistycznych- które oznaczają określenie przyszłych stanów społeczeństwa oraz roli i zadań władzy publicznej w ich osiągnięciu.

Władza wykonawcza w Polsce to Prezydent oraz Rada Ministrów.

4. Akty prawne:

 • Konstytucja
 • Ustawa o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.
 • Ustawa o działaniach administracji rządowej

5. Cztery grupy kompetencji Rady Ministrów:

 • Inicjatywne- kształtowanie polityki państwa
 • Władcze- Służące bieżącej realizacji polityki państwa
 • Wykonawczo-organizatorskie- związane z realizowaniem stałych zadań państwa
 • Nadzorcze i kontrolne- służące gwarantowaniu poprawnego funkcjonowania instytucji sektora publicznego

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci