Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Gospodarka odpadami

jakub.brandt

składowisko

Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz się pozbywa, natomiast gospodarka odpadami polega na ich zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu.

1. Klasyfikacja odpadów ze względu na zagrożenia:

 • Stopień przydatności
 • Grożące skażeniem
 • Surowe produkty
 • Grożące zakażeniem

2. Klasyfikacja odpadów ze względu na ich właściwości:

 • Mineralne: 1% substancji organicznej
 • Organiczno-mineralne: 5% - 50% substancji organicznej
 • Organiczne: powyżej 50% substancji organicznej

3. Zasady gospodarowania odpadami:

 • Należy podjąć działania zapobiegające tworzeniu się odpadów
 • Należy zredukować ilość odpadów
 • Zapewnić ekologiczny odzysk
 • Zredukować ryzyko złego oddziaływania odpadów na środowisko

4. Zasada rozszerzonej działalności- oznacza, że każdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny nie tylko za odpady produkcyjne, ale i za odpady powstałe z wytworzonego przez niego produktu po zakończeniu jego użytkowania.

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, jeśli wytwarza powyżej 100 kg. odpadów niebezpiecznych rocznie.

5. Segregacja odpadów wyodrębnia:

 • Papier i tekturę
 • Odpady ze szkła
 • Tworzywa sztuczne
 • Zużyte baterie
 • Lekarstwa
 • Meble
 • Odpady budowlane
 • Chemikalia

W Polsce ustawa o odpadach została stworzona 27 kwietnia 2001 roku i określa zasady postępowania z odpadami w sposób chroniący życie i zdrowie ludzi oraz środowisko.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Piotr] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Panie Jakubie, a gdyby tak zadania z opłata produktową, myślę że to by się przydało do kwalifikacji A.32

 • jakub.brandt

  Oczywiście, wkrótce zajmę się tym zagadnieniem :)

 • Gość: [Bożena] *.dynamic.chello.pl

  Popieram prośbę o zadanie.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci