Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Prędkość komunikacyjna

jakub.brandt

miasto, prędkość komunikacyjna

Kontynuując tematy związane z prędkościami komunikacji miejskiej, dziś przechodzimy do obliczania prędkości komunikacyjnej autobusu.

Aby obliczyć prędkość komunikacyjną należy skorzystać z poniższego wzoru:

Vk = L / (Tr + Tpt + Tpp)

Vk- Prędkość komunikacyjna

L- Długość trasy

Tr- Czas trwania ruchu pojazdu

Tpt- Czas postojów technicznych

Tpp- Czas postojów wywołanych odprawą podróżnych

 ZAD: Oblicz prędkość komunikacyjną autobusu miejskiego na trasie 7,2 km, którego czas trwania ruchu trwa 12 minut, czas postojów wynosi 6 minut, a czas postojów to 6 minut.

1. Podstawiamy dane do podanego wyżej wzoru i wykonujemy proste działania:

Vk = 7,2 km / (12 + 6 + 6) = 7,2 km / 24 min.

2. Następnie pogrubione 24 dzielimy przez 60, ponieważ dopiero wówczas otrzymamy wynik w km/h:

Vk = 7,2 km / 0,4 = 18 km/h

Na podstawie powyższych obliczeń wiemy, że prędkość komunikacyjna autobusu wynosi 18 km/h.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci