Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Obliczanie ilości toalet na imprezie masowej

jakub.brandt

wc, A.32, ilość toalet, impreza masowa

Jednym z zadań na egzaminie zawodowym w kwalifikacji A.32 może okazać się obliczenie ilości kabin ustępowych niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej. Oto jak należy to zrobić.

1. Jeśli liczba uczestników imprezy masowej wynosi do 1 tysiąca należy liczbę osób podzielić przez 250:

750 osób / 250 = 3 kabiny ustępowe

2. Jeśli liczba uczestników to przedział pomiędzy 1 001, a 10 000 osób należy liczbę uczestników podzielić najpierw przez 250, a następnie tę samą liczbę uczestników przez 750 i otrzymane wyniki dodać:

9 000 / 250 = 36 kabin

9 000 / 750 = 12 kabin

36 + 12 = 48 kabin ustępowych

3. Jeśli liczba uczestników przekracza 10 000 osób należy podzielić liczbę uczestników kolejno przez 250, 750 oraz 1 000, a otrzymane wyniki dodać:

16 000 / 250 = 64 kabiny

16 000 / 750 = 21,33 = 22 kabiny (zawsze zaokrąglamy w górę!)

16 000 / 1000 = 16 kabin

64 + 22 + 16 = 102 kabiny ustępowe

Czasami może się pojawić informacja, że na imprezie podawane będą napoje alkoholowe i w tym przypadku, w zależności od sformułowania zadania, konieczne będzie zwiększenie ilości toalet nawet o 50%.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci