Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Modele transportu

jakub.brandt

tir, Logistyka.blox.plRóżne firmy korzystają z innej formy dokonywania transportu. Istnieje kilka podstawowych modeli, na podstawie których przedsiębiorstwo dostarcza towar do odbiorcy.

1. Model wahadłowy- Środek transportu regularnie kursuje dostarczając towar pomiędzy punktem załadunku a wyładunku., korzystając przy tym z tylko jednej naczepy. Przykładem takiego transportu jest stały dowóz materiałów budowlanych na plac budowy stadionu.

2. Model wahadłowy ciągły- Jest bardzo podobny do transportu wahadłowego, z tą różnicą, że kierowca dysponuje co najmniej 3 naczepami. Polega na tym, iż kierujący pojazdem pobiera pełną naczepę, zawozi ją na budowę, tam ją odłącza, a zabiera pustą, którą budowlańcy zdążyli opróżnić. Z pustą naczepą jedzie do miejsca załadunku, gdzie znów ją odczepia i zostawia do załadunku, a pobiera już wcześniej załadowaną i jedzie z powrotem na budowę.

3. Model promienisty- Polega na tym, iż jeden środek transportu posiada jedno miejsce załadunku, lecz kilka miejsc wyładunku. Kierowa pobiera towar, jedzie do hurtowni, tam wyładowuje asortyment, ponownie wraca do miejsca załadunku, skąd rusza do innego kontrahenta, gdzie również dokonuje wyładunku.

4. Model obwodowy- Polega na tym, że kierowca pobierając towar dostarcza go do kilku odbiorców bez potrzeby ponownego załadunku. Ten model jest charakterystyczny dla firm kurierskich.

5. Model sztafetowy- Jest stosowany, gdy załadowany towar posiada kilka punktów docelowych w znacznej odległości od siebie. Ciągnik siodłowy pobiera towar i wiezie go do miejsca przeładunku, skąd mniejsze samochody (najczęściej busy) zabierają swoją część produktów i wiozą do konkretnych odbiorców.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci