Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja | Blog

"Pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskórasz w takich chmurach nic!"

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.32 (A.31)

jakub.brandt

A.31, kwalifikacja, zadania, Logistyka.blox.pl

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.32 (A.31), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym.

1. Wymiary palety EURO: 1200 x 800 x 144 mm, jej wykorzystanie powinno wynosić 100%, ale nie mniej niż 90%.

2. Dokumenty: PZ, WZ, RW, MM, PW, faktura VAT, kartoteka magazynowa

3. FIFO, LIFO, FEFO

4. Systemy: GS1, MRP, ERP, LRP, MRP II, DRP

5. RFIDCRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI

6. Just in time

7. KANBAN

8. Kody kreskowe

9. Formowanie paletowej jednostki ładunkowej

10. Czas pracy kierowcy: Podstawy, Obliczenie zadania, Uzupełnienie, Podwójna załoga, Obliczenia wstecz

11. Międzynarodowy list przewozowy CMR

12. Przeliczanie czasu na ilość przejechanych kilometrów

13. Współczynnik objętości i ładowności

14. Metoda punktów ważonych

15. Formuły INCOTERMS (zadanie)

16. CIM, SMGS, RID

17. AWB, Konwencja Chicagowska

18. Konosament- Międzynarodowy list przewozowy występujący w transporcie morskim.

19. Konwencja wiedeńska- Międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sojusznikami.

20. Konwencja TIR, ATP i AETR

21. Umowa INTERBUS

22. Rodzaje naczep

23. Transport całopojazdowy i drobnicowy

24. Combiterms- Formuły handlowe, które dotyczą transportu towarów w kontenerach i w transporcie kombinowanym.

25. Door to Door (od drzwi do drzwi)- Polega na dostarczaniu towarów bezpośrednio od odbiorcy do nadawcy. Tego typu strategię stosują chociażby firmy kurierskie.

26. Tranzyt

27. Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany, łamany, kabotażowy i przesyłowy

28. Przewozy niebezpieczne

29. Modele transportu

30. Transport bimodalny, Modalohr, Flexiwaggon, Rollende landstrasse i "Na barana"

31. Ciągnik siodłowy- Pojazd drogowy przeznaczony do ciągnięcia innych pojazdów nieposiadających własnego napędu (głównie naczepy). Dopuszczalne wymiary ciągnika siodłowego- długość wraz z naczepą: 16,5 metra, szerokość: 2,5 metra, wysokość: 4 metry, dopuszczalna masa całkowita: 42 tony.

32. Reach Stacker- Pojazd służący do załadunku i wyładunku kontenerów.

33. Co-packing, konsolidacja, dekonsolidacja, konfekcjonowanie

34. Urząd Dozoru Technicznego- Organizacja badająca poprawne działanie urządzeń oraz instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Przykładem urządzenia, które musi przejść dozór techniczny jest widlak.

35. Techniczna podatność transportowa- Stopień odporności ładunku na przemieszczanie.

36. Najważniejsze oznaczenia:

oznaczenia, Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja | Blog
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci