Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zadanie egzaminacyjne kwalifikacji AU.32 (A.31) z objaśnieniem!

jakub.brandt

egzamin, Logistyka.blox.pl, A.31

Przedstawiam Wam opracowane przeze mnie zadanie egzaminacyjne z kwalifikacji AU.32 (A.31), które pomoże Wam się do niego przygotować na optymalnym poziomie. Każdy element zadania został wyjaśniony i opracowany w taki sposób, aby ułatwić Wam przygotowanie się do tej kwalifikacji. 

Firma transportowa TRANS otrzymała zlecenie na wykonanie przewozu 9 palet typu EUR o wymiarach 1200 mm x 800 mm x 144 mm oraz o wadze 25 kg z tonerami do drukarek specjalistycznych. Opakowania tonerów mają wymiar 30 cm x 20 cm x 15 cm i ważą 1 kg. Łącznie należy przewieźć 864 tonery, a każda paleta powinna zawierać taką samą ilość tonerów. Firma transportowa, z siedzibą w Koninie, musi najpierw pobrać towar w firmie we Włocławku, a następnie dokonać transportu do trzech oddziałów nabywcy, w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, gdzie należy dostarczyć po 3 palety tonerów. Po dokonanym transporcie ciągnik siodłowy wraca do siedziby firmy w Koninie.

Szczegółowe dane do zadania:

1. Odległości między poszczególnymi miastami:

Konin – Włocławek = 89 km
Konin – Poznań = 105 km
Konin – Bydgoszcz = 117 km
Konin – Toruń = 107 km
Włocławek – Poznań = 197 km
Włocławek – Bydgoszcz = 112 km
Włocławek – Toruń = 62 km
Poznań – Bydgoszcz = 142 km
Poznań – Toruń = 161 km
Bydgoszcz – Toruń = 56 km

 

2. Wymiary skrzyni ładunkowej ciągnika siodłowego:

13,60 m x 2,45 m x 2,40 m

Ładowność skrzyni ładunkowej: 24 tony

 

3. Dane dotyczące charakterystyki przewozu:

Średnia prędkość pojazdu: 70 km/h

Czas załadunku palet na ciągnik siodłowy: 25 minut

Czas wyładunku palet u jednego odbiorcy: 8 minut

Samochód wyrusza 5 października 2016 roku o godzinie 6:00.

 

4. Szczegółowe dane poszczególnych przedsiębiorstw:

A. Firma transportowa TRANS Sp. z o.o.
62-500 Konin
Ul. Kwiatowa 42
Tel: 812 345 678
Fax: 812 345 679
NIP: 1627967584
REGON: 786543679
Nazwa banku: PAKEO S.A.
Numer konta: 93 1274 9899 0000 0000 0001 7645

B. Przedsiębiorstwo produkcyjne DEMI S.A.
87-800 Włocławek
Ul. Konwaliowa 65
Tel: 673 998 267
Fax: 673 998 268
NIP: 6723489024
REGON: 234568794 

C. Hurtownia sprzętu specjalistycznego AMART S.A.
60-001 Poznań
Ul. Poznańska 27
Tel: 827 523 173
Fax: 827 523 174
NIP: 6352978541
REGON: 678902567 

D. Hurtownia sprzętu specjalistycznego AMART S.A.
67-100 Toruń
Ul. Toruńska 5
Tel: 827 523 173
Fax: 827 523 174
NIP: 6352978541
REGON: 678902567

 

E. Hurtownia sprzętu specjalistycznego AMART S.A.
65-001 Bydgoszcz
Ul. Bydgoska 23
Tel: 827 523 173
Fax: 827 523 174
NIP: 6352978541
REGON: 678902567

Oceniane będą następujące rezultaty:

1. Wybór najkrótszej trasy przewozu.

2. Uformowanie paletowej jednostki ładunkowej, z rozpisaniem na ilość tonerów w jednej warstwie, ilość warstw oraz wagę całej paletowej jednostki ładunkowej.

3. Obliczenie współczynnika wypełnienia i ładowności naczepy.

4. Obliczenie czasu pracy kierowcy dla najkrótszej trasy w załodze jednoosobowej, korzystającej ze standardowych limitów, od momentu wyjazdu ciągnika siodłowego z siedziby firmy transportowej do momentu powrotu do tego samego miejsca po odbyciu kursu.

No to zaczynamy! :)

1. Najpierw bierzemy się za pierwszy rezultat, a zatem rozpisujemy sobie każdy możliwy wariant trasy. Musimy pamiętać, że zawsze na pierwszym i ostatnim miejscu będzie Konin, ponieważ z tego miejsca wyruszamy oraz w tym miejscu kończymy podróż, a zawsze na drugim miejscu będzie Włocławek, gdyż do tego miejsca udajemy się najpierw, chcąc pobrać towar. Zmieniać się będzie jedynie kolejność rozwożenia towarów. A zatem rozpisujemy:

 

Konin – Włocławek – Poznań – Bydgoszcz – Toruń – Konin = 89+197+142+56+107 = 591 km

Konin – Włocławek – Poznań – Toruń – Bydgoszcz – Konin = 89+197+161+56+117 = 620 km

Konin – Włocławek – Bydgoszcz – Poznań – Toruń – Konin = 89+112+142+161+107 = 611 km

Konin – Włocławek – Bydgoszcz – Toruń – Poznań – Konin = 89+112+56+161+105 = 523 km

Konin – Włocławek – Toruń – Poznań – Bydgoszcz – Konin = 89+62+161+142+117 = 571 km

Konin – Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Poznań – Konin = 89+62+56+142+105 = 454 km

 

2. Mamy już wybraną najkrótszą trasę przewozu. Czyli rezultat 1. mamy zrobiony :)

Teraz zajmujemy się formowaniem paletowej jednostki ładunkowej.

a) Wiemy, że paleta EUR ma wymiary 1200 x 800 mm, a jedno opakowanie 300 x 200 mm. Najpierw sprawdzamy ile opakowań maksymalnie zmieści się w 1 warstwie, a zatem dokonujemy obliczeń:

 

1200 / 300 = 4 oraz 800 / 200 = 4 .  4 *4 = 16 → Czyli w takim układzie w 1 warstwie zmieści nam się 16 opakowań tonerów, ale sprawdzamy jeszcze 1 ułożenie:

1200 / 200 = 6 oraz 800 / 300 = 2 .  6*2 = 12 → czyli wybieramy wariant 1. bo tam zmieści nam się więcej opakowań.

b) Teraz tak- Wiemy, że do przewiezienia mamy 864 tonery, a każda paleta zawiera tyle samo tonerów, więc dzielimy 864 przez liczbę palet, czyli przez 9, i wychodzi nam: 864 / 9 = 96. Czyli wiemy, że na jednej palecie znajdować się będzie 96 opakowań.

c) Aby jednak podać liczbę warstw na palecie musimy otrzymane 96 podzielić przez liczbę opakowań w jednej warstwie, czyli przez 16 i wychodzi nam, że musimy uformować 6 warstw opakowań na każdej palecie.

d) By podać wagę paletowej jednostki ładunkowej musimy obliczyć wagę wszystkich opakowań. Tutaj nie ma problemu, bo skoro 1 opakowanie waży 1 kg, a tych opakowań mamy 96, to opakowania na 1 palecie ważą 96 kg. Do tego doliczamy wagę samej palety i wychodzi nam: 96 kg + 25 kg = 121 kg.

I rezultat 2. mamy zrobiony :)

3. Teraz zabieramy się za rezultat 3.

a) W rezultacie 2. uformowaliśmy paletę. Skoro wiemy, że mamy 6 warstw opakowań, a jedno opakowanie ma wysokość 15 cm to obliczamy: 15 cm * 6 = 90 cm. Do tego doliczamy 144 mm wysokości samej palety i wychodzi nam: 900 mm + 144 mm = 1044 mm wysokości całej paletowej jednostki ładunkowej.

Czyli objętość jednej palety można już obliczyć: 1,2 * 0,8 * 1,044 = 1,00224

Ten wynik mnożymy przez liczbę palet i wychodzi: 1,00224 * 9 = 9,02

Na razie obliczyliśmy objętość przewożonych palet.

W szczegółowych danych do zadania mamy podane wymiary skrzyni ładunkowej. Wystarczy je przemnożyć i otrzymujemy:

13,60 * 2,45 * 2,40 = 79,97

Po tym obliczeniu musimy objętość palet podzielić przez objętość skrzyni ładunkowej i wychodzi nam:

9,02 / 79,97 = 0,11 → współczynnik wypełnienia naczepy

b) Teraz tak- wiemy, że mamy 9 palet o wadze 25 kg, czyli same palety ważą 225 kg. Do tego doliczamy wagę tonerów (864 * 1 kg = 864 kg) i wychodzi nam: 225 + 864 = 1089 kg.

Wynik dzielimy przez ładowność naczepy i otrzymujemy: 1089 / 24000 = 0,05 (w przybliżeniu)

4. Teraz przechodzimy do obliczenia czasu pracy kierowcy. Najpierw obliczamy jak długo zajmie nam sama jazda. W tym celu ilość kilometrów dzielimy przez średnią prędkość i wychodzi nam:

454 km / 70 km/h = 6,49

Aby sprawdzić ile to 49 po przecinku stanowi w rzeczywistości minut, obliczamy: 0,49 * 60 (bo mamy 60 minut w godzinie) i otrzymujemy w przybliżeniu 29, czyli wiemy, że sama jazda zajmie nam 6 godzin i 29 minut.

Do tego doliczamy 25 minut załadunku i 8 minut rozładunku u każdego odbiorcy, więc otrzymujemy, że jazda wraz z załadunkiem i 3 wyładunkami zajmie nam 7 godzin i 18 minut.

 

I przechodzimy do rozpisywania czasu pracy kierowcy:

1. Startujemy o godzinie 6:00 i jedziemy 70 km/h przez 89 km. Po upływie 1 godziny i 16 minut jesteśmy we Włocławku. (89 dzielimy przez 70 i wychodzi nam 1,27. 0,27 mnożymy przez 60, bo mamy 60 minut w godzinie i wychodzi nam 16 minut). Tam załadunek trwa 25 minut.

2. O godzinie 7:41 ruszamy do Torunia. 62 kilometry przejedziemy w czasie 53 minut, czyli będziemy tam o godzinie 8:34.

3. O godzinie 8:42 zakończy się wyładunek i jedziemy do Bydgoszczy.

4. 56 kilometrów przejedziemy w czasie 48 minut, czyli będziemy na miejscu o godzinie 9:30. Wyładunek zakończy się o godzinie 9:38 i możemy jechać dalej.

5. Do Poznania pojedziemy w ciągu 2 godzin i 18 minut. Wiemy już, że nie dojedziemy tam bezpośrednio, ponieważ po przejechaniu 4,5 godziny musimy zrobić 45 minut przerwy, więc jeśli w Bydgoszczy mieliśmy przejechane 2 godziny, 57 minut, to do przejechania pozostała nam 1 godzina i 33 minuty. W tym czasie przejedziemy 109 kilometrów (33 / 60, bo mamy 60 minut, wychodzi nam 0,55, ale pamiętamy o tej 1 godzinie, więc 1,55 i to mnożymy przez 70 km/h).

6. Przerwę rozpoczniemy o godzinie 11:11, a zakończymy o godzinie 11:56.

7. Do Poznania zostały nam jeszcze 33 kilometry (142 – 109 km, które już przejechaliśmy przed przerwą). Czyli liczymy: 33 / 70 = 0,47. Zamieniamy to na minuty: 0,47 * 60 = 28 minut, czyli do Poznania dojedziemy o godzinie 12:24. Rozładunek zakończy się o godzinie 12:32 i jedziemy z powrotem do Konina.

8. 105 kilometrów przejedziemy w czasie 1 godziny i 30 minut, czyli na miejscu będziemy tego samego dnia o godzinie 14:03.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (7)

Dodaj komentarz
 • Gość: [M.] *.netren.pl

  Dobrze wytłumaczone :) Przydatne do szybkiej powtórki przed egzaminem ;)

 • Gość: [martyna] *.netren.pl

  Świetny, niezawodny blog, zwłaszcza do powtórki przed egzaminem, który zbliża się nieubieganie.. Zadanie również dobrze i łatwo wytłumaczone ;)

 • Gość: [nati] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  z jakiego roku to egzamin ?

 • jakub.brandt

  Jest to egzamin, który sam opracowałem.

 • Gość: [KK] *.adsl.inetia.pl

  Moja nauczycielka dała to na jeden sprawdzian ;)

 • Gość: [ann] *.adsl.inetia.pl

  Czy załadunki i wyładunki wliczają się to tego czasu 4,5h po ktorym trzeba zrobić przerwe?

 • jakub.brandt

  Nie, czas załadunku i wyładunku wlicza się w czas pracy, a nie czas jazdy.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci