Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Elon Musk może zrewolucjonizować transport!

jakub.brandt

tunel, Logistyka.blox.pl, Elon Musk, podziemne tunele

Znany z nowa­tor­skiego myśle­nia oraz chęci zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nia świata Elon Musk przed­sta­wił swoją kolejną śmiałą kon­cep­cję! Tym razem jego celem jest uspraw­nie­nie trans­portu dro­go­wego.

W zeszłym roku miliar­der otwo­rzył kolejną firmę. Nie cho­dzi już jed­nak o podróże w kosmos, a o zbu­do­wa­nie pod­ziem­nej sieci trans­portu dro­go­wego. Nowe przed­się­bior­stwo zostało utwo­rzone w celu budo­wa­nia pod­ziem­nych tuneli pozwa­la­ją­cych na prze­miesz­cza­nie się w nich samo­cho­dami.

Elon Musk za swój cel obrał sobie Los Ange­les i to wła­snie tam będzie można po raz pierw­szy sko­rzy­stać z pod­ziem­nych tuneli. Na obsza­rze całego mia­sta znaj­do­wa­łyby się miej­sca pozwa­la­jące na zjazd do tunelu, a tam na spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych plat­for­mach samo­chody mogłyby się roz­pę­dzić nawet do 200 km/h! Prze­jazd z jed­nego końca mia­sta na drugi potrwałby więc do kil­ku­na­stu minut.

Na dzień dzi­siej­szy firma Muska buduje poka­zowy tunel pod sie­dzibą swo­jej firmy w Los Ange­les. Aby jed­nak móc wyjść poza obszar swo­jego przed­się­bior­stwa potrzebna jest zgoda mia­sta, a o takową może na razie nie być łatwo.

Nie­po­dwa­żal­nie jedną z zalet budowy takich tuneli jest uspraw­nie­nie trans­portu miej­skiego, ale rów­nież tro­ska o śro­do­wi­sko. Na czas podróży tune­lem kie­rowcy mie­liby obo­wią­zek wyłą­cze­nia sil­nika swo­jego pojazdu. W dodatku podróże sie­cią tuneli miałby się odby­wać w spo­sób bez­ko­li­zyjny.

Aby skró­cić czas kopa­nia takich tuneli oraz zre­du­ko­wać koszty przed­się­wzię­cia Elon Musk zamie­rza zapro­jek­to­wać maszyny spe­cjal­nie przy­sto­so­wane do tego typu prac.

Wizualizację swojego pomysłu Elon Musk zaprezentował na krótkim filmie:

© 2017, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (10)

Dodaj komentarz
 • depro

  Hmm trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo ciekawa koncepcja. Lecz podejrzewam że jeszcze dużo czasu minie nim coś z tego będzie:D

 • Gość: [Andrzej] *.cnet.gawex.pl

  Tak też myślałem, że o zgodę miasta nie będzie łatwo, mam przeczucie, że jednak nic z tego nie będzie.

 • Gość: [ezo-mir] 51.254.23.*

  Przecież to pomysł godny 10-latka a nie Elona Muska. Tych tuneli musiałoby być jeszcze więcej, co przecież będzie kosztować krocie, a na koniec i tak te samochody będą musiały się jakoś pomieścić na powierzchni.
  A jest taki prosty sposób na transport w miastach: komunikacja miejska w skład której oprócz metra/tramwajów/autobusów będą wchodzić AUTONOMICZNE SAMOCHODY WSPÓŁDZIELONE. Busiki na 8 osób będą zamawiane aplikacją jak uber, będą brać kilku pasażerów po drodze i dowozić albo w miejsce docelowe albo do tramwaju/autobusu (pewnie też autonomicznego). Mądre miasta (Helsinki, Oslo) już o tym myślą.
  Docelowo pewnie będzie zakaz jazdy samochodem w miastach i nagle okaże się że samochodów może być jakieś 20 razy mniej. Dlaczego tyle mniej? W godzinach szczytu w jednej chwili jest w ruchu może 10-20% samochodów. czyli tyle samochodów wystarcza w danej chwili. Samochód współdzielony i autonomiczny po jednym kursie od razu robi kolejny więc może pracować non-stop. Poza tym aktualnie w samochodzie jest średnio 1,2 osoby. W autonomicznym współdzielonym busiku zmieści się ich więcej. Sensowna wielkość to 8 miejsc. Wiadomo że nie będzie jechał zawsze pełny, ale średnia na poziomie 5 osób wydaje się być realna.
  Biorąc to wszystko pod uwagę realna jest redukcja liczby samochodów do 5% tego co mamy obecnie w miastach. Wtedy niepotrzebne będą tak szerokie jezdnie i tyle pasów ruchu. Wtedy niepotrzebne będzie tyle miejsc parkingowych co teraz. Nie dość że wydatki na tunele będą zbędne, to będzie można mocno ograniczyć koszty budoway i utrzymania obecnej naziemnej infrastruktury.

 • Gość: [Roman K] *.play-internet.pl

  Ruch w miastach w znacznym stopniu generowany jest dojazdami do pracy . Jego usprawnienie nie zawsze musi polegać na rozwiązaniach technicznych. Można usprawniać go rozwiązaniami organizacyjnymi. Korki w mieście powstają z tego powodu ze duża ilość osób w jednym czasie chce skorzystać z ulic. Jednak nie jest to ich kaprys . Swoje wyjazdy dostosowują do godzin rozpoczęcia pracy. Pewnie najczęściej są to godziny 6,00, 7.00, 8.00 itd.
  Mysle że wystarczyłoby nieco, poprzesuwać godziny rozpoeczęcia pracy aby znacznie usprawnić ruch . Można sobie wyobrazić że nawet 15 minut mogłoby mieć znaczący wpływ na płynność ruchu. i

 • ekokosze

  ale jak wyłączyć silnik podczas jazdy tunelem?

 • jakub.brandt

  Samochód znajduje się na specjalnej platformie i to ona się porusza, a sam samochód znajduje się w spoczynku, więc pracujący silnik nie jest mu potrzebny.

 • getbucks

  Trzymaj tak dalej, nie przestawaj pisać :)

 • przeprowadzki-autotrans

  Ciekawe rozwiązanie , jestem ciekaw jak to będzie funkcjonować w praktyce.

 • karii10

  Wreszcie ktoś wpadł na całkiem sensowny pomysł. To faktycznie może być rewolucja, o ile koszta budowy nie będą kosmiczne. Trzymam kciuki za ten pomysł ;)

 • Gość: [Cube] *.centertel.pl

  Gość ma niesamowite wizje, chociaż nie jestem do końca pewien czy ten pomysł by się sprawdził koszta mogą być kolosalne. Takie rozwiązanie na pewno ułatwiłoby pracę np takim osobą jak ja. Zajmuję się relokacją maszyn przemysłowych i bardzo często czas jest na wagę złota, a przez wzmożony ruch i korki zdarza się spóźnić do klienta.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci