Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Live Chat pomaga uczniom technikum logistycznego!

jakub.brandt

LiveChat, Logistyka.blox.pl, A.30, A.31, A.32

Już w naj­bliż­szych dniach, tj. w ponie­dzia­łek, we wto­rek i w środę, każdy z uczniów tech­ni­kum logi­stycz­nego znaj­dzie na blogu coś dla sie­bie!

Masz pro­blemy ze zro­zu­mie­niem zagad­nie­nia doty­czą­cego kwa­li­fi­ka­cji A.30, A.31 lub A.32? Nie wiesz, czy jesteś odpo­wied­nio przy­go­to­wany do zmie­rze­nia się z egza­mi­nem? Chcesz się dowie­dzieć, czego można się spo­dzie­wać na poszcze­gól­nych egza­mi­nach? W dniach od ponie­działku do środy roz­wieję Twoje wąt­pli­wo­ści!

Wystar­czy, że na prze­strzeni tych trzech dni zaj­rzysz na bloga Logi­styka.blox.pl, w pra­wym dol­nym naroż­niku strony otwo­rzysz okno czatu i już możesz zacząć roz­mowę! Będę do Waszej dys­po­zy­cji w godzi­nach od 7.00 do 23.00 (z małymi przerwami), jed­nak aby zacho­wać porzą­dek, poszcze­gól­nymi kwa­li­fi­ka­cjami będziemy się zaj­mo­wać w osob­nych dniach:

Ponie­dzia­łek 5.03.18 r. – Kwa­li­fi­ka­cja A. 30
Wto­rek 6.03.18 r- Kwa­li­fi­ka­cja A. 31
Środa 7.03.18 r. – Kwa­li­fi­ka­cja A. 32 (z przerwą w godzinach od 12:30 do 14:30)

Przez 16 godzin dziennie jestem do Waszej dyspozycji! Jeśli otrzy­ma­nie mojej pomocy wymaga wysła­nia jakichś zdjęć tre­ści zada­nia itp; wyraźne pliki wyślij­cie na adres Logistyka.blox@onet.pl.

Z uwagi na duże zainteresowanie, mogą wystąpić opóźnienia w odpowiadaniu na Wasze pytania, ale spokojnie, każdemu odpiszę!

Podaj­cie infor­ma­cję o naszej akcji dalej, aby każdy z Waszych kole­gów i kole­ża­nek po fachu miał szansę przy­go­to­wać się egza­mi­nów w nale­żyty spo­sób! Jed­no­cze­śnie pamię­taj­cie, że rów­nie dobrze pomoc logi­sty­ków może­cie otrzy­mać na naszej GRUPIE na Face­bo­oku (prawie 900 członków).

Dołącz­cie także do grona Czy­tel­ni­ków bloga na Face­bo­oku, a my widzimy się w ponie­dzia­łek z samego rana, do zoba­cze­nia!: )

© 2018, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (10)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Tymoteusz1] 78.10.209.*

  Bardzo dobre informacje! Na pewno to miła sprawa, gdy spotyka Cię takie wyróżnienie. W sumie gdy ktoś ma takie narzędzia, które wnoszą tyle wartości, to nie powinno to dziwić. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy!

 • berfens3

  Super sprawa, mam kilku znajomych którym przydałyby się korki bo delikatnie sobie nie dają rady, dobre są takie blogi bo można sie dużo dowiedzieć

 • rendess

  Bardzo fajna inicjatywa. Super, że są jeszcze ludzie, którzy niosą bezinteresowną pomoc :)

 • michal_8874

  Fajna sprawa. Bardzo dobry pomysł.

 • morenni

  Bardzo pomocny blog. Sam czasami tutaj zaglądam. Teraz nie było mnie bardzo dawno bo nauka już za mną tak więc szkoda, że za moich czasów nie było takiego live chat'u. Pozdrawiam! Marcin

 • Gość: [totinosa] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Będzie jeszcze kiedyś taka akcja z livechatem ? Powoli zbliża się koniec roku szkolnego a razem z nim egzaminy, zaliczenia. Fajnie byłoby zdobyć trochę przydatnych informacji. Pozdrawiam serdecznie ;)

 • jakub.brandt

  Oczywiście! Jeszcze nieraz będzie organizowana taka akcja ;)

 • kelios

  Świetny wpis i bardzo dobra inicjatywa! Szanuję takie akcje , pozdrawiam.

 • grytkowski

  Bardzo ciekawa sprawa!

 • Gość: [Thomas] *.25.157.171.static.3s.pl

  Live chaty coraz bardziej popularne

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci