Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Transport morski

Akty prawne transportu morskiego

jakub.brandt

Aby prze­wóz towa­rów oraz osób w trans­por­cie mor­skim mógł zostać prze­pro­wa­dzony zgod­nie z pra­wem, wyko­rzy­stuje się dwa pod­sta­wowe akty prawne. 1. Kodeks mor­ski z ... więcej

Żegluga liniowa i transportowa

jakub.brandt

Żegluga liniowa to rodzaj transportu, w którym rejsy odbywają się pomiędzy ustalonymi portami według określonego rozkładu rejsów. Kursy prowadzone są bez względu na ilość ładunków zabranych z poszczególnych portów. Żegluga transportowa-  polega ... więcej

Klasyfikacja statków według rodzaju ładunków

jakub.brandt

Każdy statek przeznaczony jest do przewozów innego ładunku. W tym artykule poznamy statki, które są najczęściej wykorzystywane w przemieszczaniu towarów. a)  Drobnicowiec-  przewozi ładunki w niewielkich partiach. Jest stosowany przy żeglud... więcej

Nośność statku

jakub.brandt

Nośność statku to całkowita masa ładunku, wyposażenia, załogi, która może być uniesiona przez statek przy wykorzystaniu jego maksymalnej wyporności w danych warunkach. Nośność statku oraz ściśle z tym związane wymiary (długość, szerokość, wysokość, m... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci