Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Transport lotniczy

AWB i Konwencja Chicagowska

jakub.brandt

AWB (Air Way­bill) – to lot­ni­czy list prze­wo­zowy. Jest wysta­wiany przez agenta lub spe­dy­tora dzia­ła­ją­cego w imie­niu prze­woź­nika i potwier­dza zawar­cie umowy... więcej

Infrastruktura transportu lotniczego

jakub.brandt

Infrastrukturę w transporcie lotniczym można podzielić na dwa rodzaje, infrastrukturę liniową oraz punktową. Infrastruktura liniowa-  obejmuje takie elementy jak drogi lotnicze (wycinki przestrzeni powietrznej) oraz rejony kontrolowane lotnisk (... więcej

Transport lotniczy

jakub.brandt

Transport lotniczy polega na przemieszczaniu drogą powietrzną osób lub towarów. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci