Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Produkcja

Linia produkcyjna, a stanowisko produkcyjne

jakub.brandt

W przedsiębiorstwach produkcyjnych rozróżniamy dwa rodzaje produkcji. Jest to albo linia produkcyjna, albo stanowisko produkcyjne. Linia produkcyjna charakteryzuje się tym, że prace wykonywane są w jednym ciągu. Produkowany towar nie jest przenoszony... więcej

Harmonogram produkcji

jakub.brandt

Pro­wa­dząc przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne musimy pod­jąć decy­zję w jaki spo­sób reali­zu­jemy daną serię pro­duk­cyjną. Rozróż­niamy trzy rodzaje har­mo­no­gra­mów ... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci