Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Magazynowanie

Urządzenia stosowane na magazynie

jakub.brandt

O kilku urządzeniach, które są wykorzystywane na magazynach wspomniałem już wcześniej , jednak dziś skupimy się na urządzeniach bardziej stacjonarnych. 1. Urządzenia magazynowe-  to urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie zapasów w pr... więcej

Urządzenia magazynowe

jakub.brandt

Aby magazyny mogły sprawnie i bezpiecznie funkcjonować stosuje się na nich różnego rodzaju urządzenia ułatwiające pracę osób na nich pracujących. Wózek paletowy (paleciak) , a na magazynach zwany także "pieskiem" to najpopularniejszy wózek używany po... więcej

Rodzaje magazynów

jakub.brandt

Budowle magazynowe to konstrukcje zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały warunki bezpiecznego magazynowania, a także w maksymalnym stopniu zapewniały zabezpieczenie ich przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi. Rozróżniamy kilka rodz... więcej

FIFO, LIFO, FEFO

jakub.brandt

Największe magazyny działają w oparciu o trzy techniki. Mają one ułatwić zarządzanie towarami na magazynie oraz nie dopuścić do sytuacji gdy wyroby będą "przetrzymywane" na magazynie. Te trzy techniki to: FIFO, LIFO oraz FEFO. Technika FIFO (pierwsz... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci