Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zadania

Sprawdź się w roli logistyka!

jakub.brandt

Dzięki prze­pro­wa­dzo­nej w zeszłym roku ankie­cie wywnio­sko­wa­łem, że zależy Wam na bliż­szym pozna­niu pracy logi­styka w fir­mie. Jed­nym z zadań logi­styka w przed&sh... więcej

Incoterms 2010- zadanie

jakub.brandt

Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników udało mi się pozyskać materiały niezbędne do sformułowania zadania dotyczącego Incoterms 2010, o co prosiliście mnie już jakiś czas temu. Firma z Barcelony zamówiła w przedsiębiorstwie z Poznania granulat pako... więcej

Cykl pracy wózka widłowego

jakub.brandt

Jednym z zadań logistyka w firmie może być obliczenie długości trwania procesu załadunku, czy też wyładunku towaru. Jest to istotne w momencie, gdy musimy powiadomić kierowcę kiedy najpóźniej musi podstawić ciężarówkę w celu dokonania np. załadunku. ... więcej

Obliczanie przepustowości transportu

jakub.brandt

Jednym z ważniejszych zadań czekających na logistyka w firmie transportowej jest obliczanie przepustowości dróg. Pomoże to przedsiębiorstwu jak najlepiej zaplanować trasę przewozu oraz ustalić maksymalny przepływ sieci na danej trasie. Załóżmy, że je... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci