Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Statystyka

Etapy badania statystycznego

jakub.brandt

Aby badanie statystyczne zostało odpowiednio przeprowadzone, a jego wyniki były jasne i proste do przeanalizowania musi zostać zachowana pewna chronologia. 1.  Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest określenie celu badania,  czyli spr... więcej

Dobór jednostki do próby

jakub.brandt

Dobór jednostek do próby ma miejsce w przypadku wyboru metody badania częściowego. Wybór polega na określeniu, które jednostki statystyczne będą poddane obserwacji. 1.  Dobór losowy jednostek do badania ma miejsce wówczas, gdy przypadek decyduje... więcej

Metody badań statystycznych

jakub.brandt

Badania statystyczne można podzielić ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem i częstotliwości ich przeprowadzania. Podział metod badań ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem: a) Bada­nie pełne – pole­gają na tym, że i... więcej

Jednostka sprawozdawcza

jakub.brandt

Jednostka sprawozdawcza jest to podmiot, który przekazuje informacje o jednostkach statystycznych do instytucji organizującej badanie. Jednostki sprawozdawcze muszą także być przygotowane pod względem organizacyjnym, naukowym i technicznym do gromadz... więcej

Zbiorowość statystyczna

jakub.brandt

Każde badanie statystyczne jest przeprowadzane na pewnej społeczności, którą można sklasyfikować na kilka sposobów: Zbiorowość statystyczna skończona-  ma skończoną liczbę jednostek, np. 50 film farmaceutycznych. Zbiorowość statystyczna nieskońc... więcej

Zjawiska jednostkowe i masowe

jakub.brandt

W statystyce rozróżniamy dwa rodzaje zjawisk. Różnią się one od siebie częstotliwością występowania danego zdarzenia. Zjawiska jednostkowe - to pojedyncze lub bardzo rzadko występujące zdarzenia, np. bitwa pod Grunwaldem, czy same 5 ze sprawdzianu. Z... więcej

Statystyka

jakub.brandt

Słowo "statystyka" może być stosowane do oznaczenia czynności polegających na zbieraniu i opracowaniu danych liczbowych, jednak w tym znaczeniu jest ono stosowane bardzo rzadko. Znacznie częściej słowa "statystyka" używa się do określenia zbiorów inf... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci