Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Wzory

Koszty logistyczne- wzory

jakub.brandt

1. Aby obliczyć wskaźnik kosztów logistyki, należy skorzystać z poniższego wzoru: W kl  = K l / K cp  * 100 [%] W kl -  Wskaźnik kosztów logistyki K l -  Koszt logistyki K cp -  koszty całkowite przedsiębiorstwa 2. Aby oblic... więcej

Moduł magazynowy- wzór

jakub.brandt

Aby poprawnie obliczyć wymiary modułu magazynowego , należy skorzystać z niżej podanego wzoru: M=(2*d+G)*I [m 2 ] Oznaczenia: M-  moduł d-  szerokość pola odkładczego [m] G-  szerokość drogi manipulacyjnej I-  długość pola odkładc... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci