Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

BHP logistyka

Zasady pracy na magazynie

jakub.brandt

Aby praca na maga­zy­nie prze­bie­gała spraw­nie, a przede wszyst­kim bez­piecz­nie, należy prze­strze­gać pod­sta­wo­wych prze­pi­sów BHP. Na wstę­pie trzeba powie­dzieć, iż ka... więcej

BHP operatora wózka widłowego

jakub.brandt

  Aby bezpiecznie posługiwać się wózkiem widłowym, należy przestrzegać wszelkich przepisów BHP obowiązujących na obszarze danego zakładu pracy. 1.  Podstawowymi zagrożeniami przy obsłudze wózka widłowego są: Oparzenia kwasem siarkowym lub e... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci