Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Prawo transportowe

Przewóz osób i przesyłek bagażowych

jakub.brandt

Zawarcie umowy o przewóz jest równoznaczne z nabyciem biletu, spełnieniem innych warunków lub zajęciem miejsca w środku transportu. Obowiązkiem przewoźnika jest terminowe dowiezienie na miejsce oraz zapewnienie odpowiednich warunków, natomiast podróż... więcej

Umowy przewozowe

jakub.brandt

Według kodeksu cywilnego (Art. 774) przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Stosuje się ją do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów tra... więcej

Konwencja warszawska i chicagowska

jakub.brandt

Przewóz powietrzny- to czas, w którym przedmioty oraz osoby znajdują się pod opieką przewożącego, czyli na lotnisku, na pokładzie samolotu lub w innym miejscu w przypadku, gdy samolot wyląduje poza lotniskiem. 1. Konwencja warszawska-  Uchwalona... więcej

Inspekcja Transportu Drogowego

jakub.brandt

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja utworzona w 2001 roku na podstawie ustawy o transporcie drogowym w celu kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie: Przewozu międz... więcej

Prawo transportowe i umowa INTERBUS

jakub.brandt

Transport- jest to dział gospodarki narodowej zajmujący się przemieszczaniem osób lub rzeczy z jednego miejsca na drugie, przy użyciu odpowiednich środków transportowych. Prawo transportowe to ogół przepisów regulujących działalność transportu k... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci