Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Książki

Ekaterina Walter: "Myśl jak Zuck"

jakub.brandt

Kon­ty­nu­ując cykl recen­zji ksią­żek, które z jakie­goś względu zro­biły na mnie duże wra­że­nie pre­zen­tuję Wam lek­turę obo­wiąz­kową dla wszyst­kich, któ­rzy myślą o zało... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci