Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Kwalifikacja A.30 (AU.22)

Jak obliczyć cyfrę kontrolną kodu EAN-13?

jakub.brandt

Jeden z Czytelników bloga zaproponował napisanie artykułu na temat obliczania cyfry kontrolnej kodu EAN-13, a ponieważ rzeczywiście sporo uczniów ma z tym problem warto wyjaśnić to zagadnienie. Kod EAN-13 składa się z 4 elementów- system numerowy (tz... więcej

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.22 (A.30)

jakub.brandt

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.22 ( A.30 ), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym. 0. Zadanie praktyczne ... więcej

Klasyfikacja XYZ

jakub.brandt

Klasyfikacja XYZ polega na podziale zasobów według regularności ich zapotrzebowania. Towary (lub usługi) umieszczone w grupie X są najczęściej sprzedawane i wymagają najdokładniejszych prognoz popytu. Właściciel może ustalić, że do grupy X zaliczy to... więcej

Klasyfikacja ABC

jakub.brandt

Istotą pro­wa­dze­nia kla­sy­fi­ka­cji ABC jest zna­le­zie­nie wśród ofe­ro­wa­nych przez nas towa­rów lub usług ele­men­tów naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i sko... więcej

Kartoteka magazynowa

jakub.brandt

Często zdarza się, że na uczniów zdających kwalifikację AU.22 (A.30) czeka wypełnienie kartoteki magazynowej. Warto poznać zasadę jego uzupełniania. Kartoteka magazynowa sporządzana jest w celu bieżącego kontrolowania przepływu towarów na magazynie i... więcej

Ekonomiczna wielkość zamówienia

jakub.brandt

Jednym z trudniejszych zadań na egzaminie zawodowym może okazać się obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia. Wiem, że tego typu zadanie czekało na uczniów technikum w 2014 roku. Ekonomiczna wielkość zamówienia polega na okresowym uzupełnianiu do... więcej

Faktura VAT

jakub.brandt

Wystawienie Faktury VAT jest jednym z niemal nieodłącznych elementów egzaminu zawodowego. Wystawia się ją wówczas, gdy przepływ towarów (lub usług) następuje pomiędzy dwoma firmami. Standardowa faktura VAT zawiera takie elementy, jak: Numer faktury M... więcej

Dokument PW

jakub.brandt

Dokument PW (przyjęcie wewnętrzne), podobnie jak dokument RW  jest stosowany w firmach posiadających kilka etapów (na przykład magazynowanie i produkcja). Każde przemieszczenie towaru do innej strefy powinno być odnotowane za pośrednictwem tych ... więcej

Dokument RW

jakub.brandt

Dokument RW (rozchód wewnętrzny) jest stosowany w przedsiębiorstwach, które posiadają kilka etapów, przez które przechodzi towar (na przykład magazyn i produkcja). Jest sporządzany przez dział, z którego towar zostaje wydany. Dokument jest wystawiany... więcej

Dokument MM

jakub.brandt

Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) jest wykorzystywany w momencie przemieszczania danego towaru (lub partii towarów) między magazynami tego samego przedsiębiorstwa. Dokument sporządzany jest w celach informacyjnych. Jego zadaniem jest s... więcej

Dokument WZ

jakub.brandt

Dokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz). Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ , ponieważ musi zawi... więcej

Dokument PZ

jakub.brandt

Jednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów na magazynach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych jest dokument PZ (przyjęcie towaru z zewnątrz). Ma on za zadanie dokumentowanie jaki towar, w jakiej ilości i wartości oraz skąd został dostarczony. ... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci