Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Sprzedaż

Swój sukces opieraj na modelu

jakub.brandt

Jedna z pod­sta­wo­wych zasad sprze­daży mówi, aby sprze­daż opie­rać na modelu, a nie na ludziach. O co w tym cho­dzi oraz jakie orga­ni­za­cje sto­sują tę ideę? Opie­ra­nie spr... więcej

Co to elevator speech?

jakub.brandt

Auto­pre­zen­ta­cja na wyso­kim pozio­mie wymaga odpo­wied­niego przy­go­to­wa­nia, za co odpo­wie­dzialny jest ele­va­tor spe­ech. Jest to krótka, trwa­jąca od 30 do 6... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci