Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Etapy badania statystycznego

jakub.brandt

Aby badanie statystyczne zostało odpowiednio przeprowadzone, a jego wyniki były jasne i proste do przeanalizowania musi zostać zachowana pewna chronologia. 1.  Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest określenie celu badania,  czyli spr... więcej

Tranzyt

jakub.brandt

Tranzyt to procedura pozwalająca na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca, znajdującego się na polskim obszarze celnym, towarów niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przewozowym i środkom polityki handlowej. Tranzyt bezpośredni-&n... więcej

Minimum logistyczne i wartość dodana

jakub.brandt

Terminem "minimum logistyczne" określa się taką ilość lub wartość towaru, po zamówieniu której klient otrzyma swój produkt, często na korzystniejszych warunkach. Pewna firma odzieżowa może ustalić sobie, że darmowa dostawa wyrobów będzie następowała ... więcej

Marketing działalności gospodarczej

jakub.brandt

Działania marketingowe pozwalają przedsiębiorstwom realizować swoje cele oraz zaspokajać wszystkie potrzeby potencjalnego nabywcy. Sprawia to, że firmy działające na rynku w tej samej branży rywalizują ze sobą z uwzględnieniem otoczenia bliższego i d... więcej

Czas pracy kierowcy

jakub.brandt

Aby przewóz towarów i osób transportem drogowym dokonywany był w sposób bezpieczny, każdego kierowcę prowadzącego ciągnik siodłowy obowiązują dziesiątki dodatkowych przepisów. Poniższe zestawienie przedstawia jedynie najważniejsze przepisy obowiązują... więcej

Dobór jednostki do próby

jakub.brandt

Dobór jednostek do próby ma miejsce w przypadku wyboru metody badania częściowego. Wybór polega na określeniu, które jednostki statystyczne będą poddane obserwacji. 1.  Dobór losowy jednostek do badania ma miejsce wówczas, gdy przypadek decyduje... więcej

Metody badań statystycznych

jakub.brandt

Badania statystyczne można podzielić ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem i częstotliwości ich przeprowadzania. Podział metod badań ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem: a) Badanie pełne - polegają na tym, że informacje o... więcej

Jednostka sprawozdawcza

jakub.brandt

Jednostka sprawozdawcza jest to podmiot, który przekazuje informacje o jednostkach statystycznych do instytucji organizującej badanie. Jednostki sprawozdawcze muszą także być przygotowane pod względem organizacyjnym, naukowym i technicznym do gromadz... więcej

Logistyka w piłce nożnej

jakub.brandt

Wybór zdjęcia do dzisiejszego wpisu jest nieprzypadkowy, ponieważ tematem artykułu będzie funkcjonowanie logistyki w sporcie. 28 maja 2011 roku FC Barcelona rozgrywała spotkanie finałowe Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Areną finału było londyńsk... więcej

Infrastruktura transportu lotniczego

jakub.brandt

Infrastrukturę w transporcie lotniczym można podzielić na dwa rodzaje, infrastrukturę liniową oraz punktową. Infrastruktura liniowa-  obejmuje takie elementy jak drogi lotnicze (wycinki przestrzeni powietrznej) oraz rejony kontrolowane lotnisk (... więcej

Transport lotniczy

jakub.brandt

Transport lotniczy polega na przemieszczaniu drogą powietrzną osób lub towarów. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz... więcej

Moduł magazynowy

jakub.brandt

Niemal każdy magazyn składa się z modułów, a więc mniejszych części, w których składuje się towar. Moduł magazynowy to część najmniejszej powtarzalnej części dwóch rzędów lub bloków jednostek ładunkowych wraz z luzami manipulacyjnymi oraz drogą pomię... więcej

Moduł magazynowy- wzór

jakub.brandt

Aby poprawnie obliczyć wymiary modułu magazynowego , należy skorzystać z niżej podanego wzoru: M=(2*d+G)*I [m 2 ] Oznaczenia: M-  moduł d-  szerokość pola odkładczego [m] G-  szerokość drogi manipulacyjnej I-  długość pola odkładc... więcej

Zbiorowość statystyczna

jakub.brandt

Każde badanie statystyczne jest przeprowadzane na pewnej społeczności, którą można sklasyfikować na kilka sposobów: Zbiorowość statystyczna skończona-  ma skończoną liczbę jednostek, np. 50 film farmaceutycznych. Zbiorowość statystyczna nieskońc... więcej

Zjawiska jednostkowe i masowe

jakub.brandt

W statystyce rozróżniamy dwa rodzaje zjawisk. Różnią się one od siebie częstotliwością występowania danego zdarzenia. Zjawiska jednostkowe - to pojedyncze lub bardzo rzadko występujące zdarzenia, np. bitwa pod Grunwaldem, czy same 5 ze sprawdzianu. Z... więcej

Paletowa jednostka ładunkowa - ćwiczenie

jakub.brandt

Jednym z zadań logistyka w przedsiębiorstwie jest formowanie jednostki ładunkowej. Polega to na odpowiednim ułożeniu towaru na palecie tak, aby była ona stabilna, a za razem nie przekraczała dopuszczalnych norm wynikających z nośności samej palety, j... więcej

Statystyka

jakub.brandt

Słowo "statystyka" może być stosowane do oznaczenia czynności polegających na zbieraniu i opracowaniu danych liczbowych, jednak w tym znaczeniu jest ono stosowane bardzo rzadko. Znacznie częściej słowa "statystyka" używa się do określenia zbiorów inf... więcej

Zasada 7 "W"

jakub.brandt

Aby opisać jakie obowiązki ma logistyk nie można zapominać o zasadzie 7 "W" będącej odzwierciedleniem powodów, dla których logistyk jest zatrudniany w przedsiębiorstwie. Zasada 7 "W" to siedem zadań, przed którymi staje logistyk w każdej firmie, a są... więcej

Dokument WZ

jakub.brandt

Dokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz). Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ , ponieważ musi zawi... więcej

Dokument PZ

jakub.brandt

Jednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów na magazynach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych jest dokument PZ (przyjęcie towaru z zewnątrz). Ma on za zadanie dokumentowanie jaki towar, w jakiej ilości i wartości oraz skąd został dostarczony. ... więcej

Urządzenia magazynowe

jakub.brandt

Aby magazyny mogły sprawnie i bezpiecznie funkcjonować stosuje się na nich różnego rodzaju urządzenia ułatwiające pracę osób na nich pracujących. Wózek paletowy (paleciak) , a na magazynach zwany także "pieskiem" to najpopularniejszy wózek używany po... więcej

Linia produkcyjna, a stanowisko produkcyjne

jakub.brandt

W przedsiębiorstwach produkcyjnych rozróżniamy dwa rodzaje produkcji. Jest to albo linia produkcyjna, albo stanowisko produkcyjne. Linia produkcyjna charakteryzuje się tym, że prace wykonywane są w jednym ciągu. Produkowany towar nie jest przenoszony... więcej

Co to dystrybucja?

jakub.brandt

Dystrybucja to decyzje i działania mające na celu udostępnienie wytworzonego produktu w miejscu oraz czasie dogodnym dla klienta Jest to element łączący dwa ogniwa łańcucha dostaw: produkcję oraz konsumenta. Zadaniem dystrybucji jest dostarczenie nab... więcej

Rodzaje magazynów

jakub.brandt

Budowle magazynowe to konstrukcje zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały warunki bezpiecznego magazynowania, a także w maksymalnym stopniu zapewniały zabezpieczenie ich przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi. Rozróżniamy kilka rodz... więcej

Struktura wyrobu

jakub.brandt

Niemal każdy produkt gotowy składa się z pewnych podzespołów. W zależności od złożoności danego towaru, jego struktura materiałowa może być niezwykle rozbudowana. Struktura wyrobu jest podstawą do planowania potrzeb materiałowych. Jest to graficzne p... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci