Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Nie mogę Wam obiecać, że będzie łatwo... mogę Wam obiecać, że będzie warto!"

Dobór jednostki do próby

jakub.brandt

Dobór jednostek do próby ma miejsce w przypadku wyboru metody badania częściowego. Wybór polega na określeniu, które jednostki statystyczne będą poddane obserwacji. 1.  Dobór losowy jednostek do badania ma miejsce wówczas, gdy przypadek decyduje... więcej

Metody badań statystycznych

jakub.brandt

Badania statystyczne można podzielić ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem i częstotliwości ich przeprowadzania. Podział metod badań ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem: a) Badanie pełne - polegają na tym, że informacje o... więcej

Jednostka sprawozdawcza

jakub.brandt

Jednostka sprawozdawcza jest to podmiot, który przekazuje informacje o jednostkach statystycznych do instytucji organizującej badanie. Jednostki sprawozdawcze muszą także być przygotowane pod względem organizacyjnym, naukowym i technicznym do gromadz... więcej

Logistyka w piłce nożnej

jakub.brandt

Wybór zdjęcia do dzisiejszego wpisu jest nieprzypadkowy, ponieważ tematem artykułu będzie funkcjonowanie logistyki w sporcie. 28 maja 2011 roku FC Barcelona rozgrywała spotkanie finałowe Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Areną finału było londyńsk... więcej

Infrastruktura transportu lotniczego

jakub.brandt

Infrastrukturę w transporcie lotniczym można podzielić na dwa rodzaje, infrastrukturę liniową oraz punktową. Infrastruktura liniowa-  obejmuje takie elementy jak drogi lotnicze (wycinki przestrzeni powietrznej) oraz rejony kontrolowane lotnisk (... więcej

Transport lotniczy

jakub.brandt

Transport lotniczy polega na przemieszczaniu drogą powietrzną osób lub towarów. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz... więcej

Moduł magazynowy

jakub.brandt

Niemal każdy magazyn składa się z modułów, a więc mniejszych części, w których składuje się towar. Moduł magazynowy to część najmniejszej powtarzalnej części dwóch rzędów lub bloków jednostek ładunkowych wraz z luzami manipulacyjnymi oraz drogą pomię... więcej

Moduł magazynowy- wzór

jakub.brandt

Aby poprawnie obliczyć wymiary modułu magazynowego , należy skorzystać z niżej podanego wzoru: M=(2*d+G)*I [m 2 ] Oznaczenia: M-  moduł d-  szerokość pola odkładczego [m] G-  szerokość drogi manipulacyjnej I-  długość pola odkładc... więcej

Zbiorowość statystyczna

jakub.brandt

Każde badanie statystyczne jest przeprowadzane na pewnej społeczności, którą można sklasyfikować na kilka sposobów: Zbiorowość statystyczna skończona-  ma skończoną liczbę jednostek, np. 50 film farmaceutycznych. Zbiorowość statystyczna nieskońc... więcej

Zjawiska jednostkowe i masowe

jakub.brandt

W statystyce rozróżniamy dwa rodzaje zjawisk. Różnią się one od siebie częstotliwością występowania danego zdarzenia. Zjawiska jednostkowe - to pojedyncze lub bardzo rzadko występujące zdarzenia, np. bitwa pod Grunwaldem, czy same 5 ze sprawdzianu. Z... więcej

Paletowa jednostka ładunkowa - ćwiczenie

jakub.brandt

Jednym z zadań logistyka w przedsiębiorstwie jest formowanie jednostki ładunkowej. Polega to na odpowiednim ułożeniu towaru na palecie tak, aby była ona stabilna, a za razem nie przekraczała dopuszczalnych norm wynikających z nośności samej palety, j... więcej

Statystyka

jakub.brandt

Słowo "statystyka" może być stosowane do oznaczenia czynności polegających na zbieraniu i opracowaniu danych liczbowych, jednak w tym znaczeniu jest ono stosowane bardzo rzadko. Znacznie częściej słowa "statystyka" używa się do określenia zbiorów inf... więcej

Zasada 7 "W"

jakub.brandt

Aby opisać jakie obowiązki ma logistyk nie można zapominać o zasadzie 7 "W" będącej odzwierciedleniem powodów, dla których logistyk jest zatrudniany w przedsiębiorstwie. Zasada 7 "W" to siedem zadań, przed którymi staje logistyk w każdej firmie, a są... więcej

Dokument WZ

jakub.brandt

Dokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz). Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ , ponieważ musi zawi... więcej

Dokument PZ

jakub.brandt

Jednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów na magazynach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych jest dokument PZ (przyjęcie towaru z zewnątrz). Ma on za zadanie dokumentowanie jaki towar, w jakiej ilości i wartości oraz skąd został dostarczony. ... więcej

Urządzenia magazynowe

jakub.brandt

Aby magazyny mogły sprawnie i bezpiecznie funkcjonować stosuje się na nich różnego rodzaju urządzenia ułatwiające pracę osób na nich pracujących. Wózek paletowy (paleciak) , a na magazynach zwany także "pieskiem" to najpopularniejszy wózek używany po... więcej

Linia produkcyjna, a stanowisko produkcyjne

jakub.brandt

W przedsiębiorstwach produkcyjnych rozróżniamy dwa rodzaje produkcji. Jest to albo linia produkcyjna, albo stanowisko produkcyjne. Linia produkcyjna charakteryzuje się tym, że prace wykonywane są w jednym ciągu. Produkowany towar nie jest przenoszony... więcej

Co to dystrybucja?

jakub.brandt

Dystrybucja to decyzje i działania mające na celu udostępnienie wytworzonego produktu w miejscu oraz czasie dogodnym dla klienta Jest to element łączący dwa ogniwa łańcucha dostaw: produkcję oraz konsumenta. Zadaniem dystrybucji jest dostarczenie nab... więcej

Rodzaje magazynów

jakub.brandt

Budowle magazynowe to konstrukcje zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały warunki bezpiecznego magazynowania, a także w maksymalnym stopniu zapewniały zabezpieczenie ich przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi. Rozróżniamy kilka rodz... więcej

Struktura wyrobu

jakub.brandt

Niemal każdy produkt gotowy składa się z pewnych podzespołów. W zależności od złożoności danego towaru, jego struktura materiałowa może być niezwykle rozbudowana. Struktura wyrobu jest podstawą do planowania potrzeb materiałowych. Jest to graficzne p... więcej

Marszruta technologiczna

jakub.brandt

Aby produkcja tak skomplikowanych rzeczy jak samoloty, okręty, czy statki kosmiczne miała ręce i nogi sporządzana jest marszruta technologiczna. Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji wykonywanych jedna po drugiej m... więcej

Wąskie gardło

jakub.brandt

Niemal w każdym przedsiębiorstwie (głównie produkcyjnym) występuje pojęcie wąskiego gardła, które uniemożliwia w stu procentach wykorzystanie potencjału produkcyjnego firmy. Wąskie gardło jest to stanowisko o najniższym potencjale produkcyjnym. Wyzna... więcej

FIFO, LIFO, FEFO

jakub.brandt

Największe magazyny działają w oparciu o trzy techniki. Mają one ułatwić zarządzanie towarami na magazynie oraz nie dopuścić do sytuacji gdy wyroby będą "przetrzymywane" na magazynie. Te trzy techniki to: FIFO, LIFO oraz FEFO. Technika FIFO (pierwsz... więcej

Harmonogram produkcji

jakub.brandt

Prowadząc przedsiębiorstwo produkcyjne musimy podjąć decyzję w jaki sposób realizujemy daną serię produkcyjną. Rozróżniamy trzy rodzaje harmonogramów produkcyjnych: harmonogramowanie w przód, w tył oraz kombinowane. 1. Harmonogramowanie w przód pol... więcej

Ciągnik siodłowy, a TIR

jakub.brandt

Zapewne wielu z Was słyszało określenie "TIR" w odniesieniu do samochodu ciężarowego. Problem w tym, że to określenie jest jak najbardziej poprawne i mocno związane z logistyką, jednak niesie za sobą zupełnie inne znaczenie. Terminem "TIR" okreś... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci