Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zasada 7 "W"

jakub.brandt

Aby opisać jakie obowiązki ma logistyk nie można zapominać o zasadzie 7 "W" będącej odzwierciedleniem powodów, dla których logistyk jest zatrudniany w przedsiębiorstwie. Zasada 7 "W" to siedem zadań, przed którymi staje logistyk w każdej firmie, a są... więcej

Dokument WZ

jakub.brandt

Dokument WZ jest bardzo często używanym pokwitowaniem na magazynach. Stosuje się go w momencie wydawania towaru z przedsiębiorstwa (stąd nazwa wydanie materiałów na zewnątrz). Dokument WZ w swojej konstrukcji bardzo przypomina PZ , ponieważ musi zawi... więcej

Dokument PZ

jakub.brandt

Jednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów na magazynach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych jest dokument PZ (przyjęcie towaru z zewnątrz). Ma on za zadanie dokumentowanie jaki towar, w jakiej ilości i wartości oraz skąd został dostarczony. ... więcej

Urządzenia magazynowe

jakub.brandt

Aby magazyny mogły sprawnie i bezpiecznie funkcjonować stosuje się na nich różnego rodzaju urządzenia ułatwiające pracę osób na nich pracujących. Wózek paletowy (paleciak) , a na magazynach zwany także "pieskiem" to najpopularniejszy wózek używany po... więcej

Linia produkcyjna, a stanowisko produkcyjne

jakub.brandt

W przedsiębiorstwach produkcyjnych rozróżniamy dwa rodzaje produkcji. Jest to albo linia produkcyjna, albo stanowisko produkcyjne. Linia produkcyjna charakteryzuje się tym, że prace wykonywane są w jednym ciągu. Produkowany towar nie jest przenoszony... więcej

Co to dystrybucja?

jakub.brandt

Dystry­bu­cja to decy­zje i dzia­ła­nia mające na celu udo­stęp­nie­nie wytwo­rzo­nego pro­duktu w miej­scu oraz cza­sie dogod­nym dla klienta Jest to ele­ment łączący dwa ogniwa ł... więcej

Rodzaje magazynów

jakub.brandt

Budowle magazynowe to konstrukcje zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały warunki bezpiecznego magazynowania, a także w maksymalnym stopniu zapewniały zabezpieczenie ich przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi. Rozróżniamy kilka rodz... więcej

Struktura wyrobu

jakub.brandt

Niemal każdy produkt gotowy składa się z pewnych podzespołów. W zależności od złożoności danego towaru, jego struktura materiałowa może być niezwykle rozbudowana. Struktura wyrobu jest podstawą do planowania potrzeb materiałowych. Jest to graficzne p... więcej

Marszruta technologiczna

jakub.brandt

Aby produkcja tak skomplikowanych rzeczy jak samoloty, okręty, czy statki kosmiczne miała ręce i nogi sporządzana jest marszruta technologiczna. Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji wykonywanych jedna po drugiej m... więcej

Wąskie gardło

jakub.brandt

Nie­mal w każ­dym przed­się­bior­stwie (głów­nie pro­duk­cyj­nym) wystę­puje poję­cie wąskiego gar­dła, które unie­moż­li­wia w stu pro­cen­tach wyko­rzy­sta­ni... więcej

FIFO, LIFO, FEFO

jakub.brandt

Największe magazyny działają w oparciu o trzy techniki. Mają one ułatwić zarządzanie towarami na magazynie oraz nie dopuścić do sytuacji gdy wyroby będą "przetrzymywane" na magazynie. Te trzy techniki to: FIFO, LIFO oraz FEFO. Technika FIFO (pierwsz... więcej

Harmonogram produkcji

jakub.brandt

Pro­wa­dząc przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne musimy pod­jąć decy­zję w jaki spo­sób reali­zu­jemy daną serię pro­duk­cyjną. Rozróż­niamy trzy rodzaje har­mo­no­gra­mów ... więcej

Ciągnik siodłowy, a TIR

jakub.brandt

Zapewne wielu z Was słyszało określenie "TIR" w odniesieniu do samochodu ciężarowego. Problem w tym, że to określenie jest jak najbardziej poprawne i mocno związane z logistyką, jednak niesie za sobą zupełnie inne znaczenie. Terminem "TIR" okreś... więcej

Outsourcing w transporcie drogowym

jakub.brandt

W dużym uprosz­cze­niu out­so­ur­cing polega na zle­ca­niu wyko­na­nia pew­nych zadań na rzecz naszej firmy innym przed­się­bior­stwom. Z out­so­ur­cingiem naj­czę­ściej mam... więcej

O mnie

jakub.brandt

                                 Cześć! Nazywam się Jakub Brandt i od 2014 roku prowadzę bloga  Logistyka.blox.pl . O moich zawodowych kwalifikacjach ... więcej

Regulamin Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Blog  Logistyka.blox.pl  powstał w celu kształcenia pasjonatów logistyki, ukazania realiów szkolnictwa oraz pracy w zawodzie logistyki, a także gwoli dzielenia się z Czytelnikami nowinkami oraz publicystyką ze świata logistyki. Właścicielem... więcej

Współpraca

jakub.brandt

Wszystko zaczęło się 14 grudnia 2014 roku, to właśnie wtedy założyłem bloga Logistyka.blox.pl . Od samego początku jego głównym celem było przekazywanie wiedzy dotyczącej jednej z najbardziej fascynujących dziedzin nauki obecnego świata. Jeśli i Tobi... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci